Anne-Mie Melis+
Inaccessible. Restoration of landscape
2014 - 2015

Inaccessible, restoration of landscape

Anhygyrch, adfer tirwedd

Ontoegankelijk, herstel van landschap

I made and raised a red flag (Anhygyrch, Adfer Tirwedd / Inaccessible, Restoration of Landscape). It links the socialist tradition of Welsh miner's banners with humanist concerns. In one occasion it was planted on the scorched hill (Graig mountain, Pontypridd) after a deliberate fire had taken place.

The quote on the flag has been inspired by a poem "Het wordt tijd” (“It is time”) by the Belgian poet Eddy van Vliet (flemish and english translation below):


Het wordt tijd

Het wordt tijd dat wij orde op zaken stellen.
De woede verzamelen. Een republiek voorspellen.
Een vlag ontwerpen naar Jackson Pollocks model.

Het wordt tijd dat wij de vette gans
van de zakelijkheid villen en samen met haar
de boswachters die hout en wild ruilen voor goud.

Het wordt tijd dat wij verloochenen wat aangeslibd is
en kiezen ons niet langer verlamt. Dat een vuist
de littekens in de handpalm vervangt.

Het wordt tijd dat wij prikkeldraad om ons heen zetten en
met rode letters op een groen vlak verkondigen: Ontoegankelijk.

Herstel van landschap. Een decennium is voorbij.

Eddy van Vliet (1942-2002), Gigantische dagen, een keuze uit de gedichten 1978-2001, De Bezige Bij, 2002, Amsterdam. Oorspronkelijk verschenen in De Morgen, 30 december 1989.


It is time

It is time to set things right. Collect the rage, predict a republic. Design a flag to Jackson Pollock’s model. It is time that we skin the fat goose of pragmatism and with her the foresters who trade timber and wildlife for gold.

It is time that we refuse to accept what has been slurred and making choices no longer paralyses us. A fist will replace the scars in the palm of our hand. It is time we put barbed wire around us and with red lettering on green proclaim

Inaccessible. Restoration of landscape. A decade has passed.

Poem by Eddy Van Vliet (first published in ‘De Morgen’ 30 December 1989).

Graig Mountain (Pontypridd)
Massentoul (France)
Sully
Anne-Mie Melis